galintis


galintis
galìntis, -ìnasi, -ìnosi Š eiti imtynių, galynėtis: Kai galìntis, tai gali, o kai mokyklon eiti, tai sveikatos neturi Vlk. | Galinkitės su savo kūnu Gmž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • galintis naudoti branduolinį ginklą — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Padalinys ar transporto priemonė, kurie gali (turi galimybę) būti patvirtinti kaip išlaikantys sąveikos su branduolinį ginklą paveikiančiomis įprastinėmis ir kritiniu atveju naudojamomis sistemomis. atitikmenys …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • galintis naudoti branduolinį ginklą — statusas T sritis Gynyba atitikmenys: angl. nuclear certified pranc. homologue nucléaire ryšiai: dar žiūrėk – patvirtinta branduolinio ginklo naudojimo priemonė dar žiūrėk – patvirtintas branduolinio ginklo naudojimo padalinys …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • apte à l’homologation nucléaire — galintis naudoti branduolinį ginklą statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Padalinys ar transporto priemonė, kurie gali (turi galimybę) būti patvirtinti kaip išlaikantys sąveikos su branduolinį ginklą paveikiančiomis įprastinėmis ir kritiniu atveju… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • nuclear certifiable — galintis naudoti branduolinį ginklą statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Padalinys ar transporto priemonė, kurie gali (turi galimybę) būti patvirtinti kaip išlaikantys sąveikos su branduolinį ginklą paveikiančiomis įprastinėmis ir kritiniu atveju… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • homologue nucléaire — galintis naudoti branduolinį ginklą statusas T sritis Gynyba atitikmenys: angl. nuclear certified pranc. homologue nucléaire ryšiai: dar žiūrėk – patvirtinta branduolinio ginklo naudojimo priemonė dar žiūrėk – patvirtintas branduolinio ginklo… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • nuclear certified — galintis naudoti branduolinį ginklą statusas T sritis Gynyba atitikmenys: angl. nuclear certified pranc. homologue nucléaire ryšiai: dar žiūrėk – patvirtinta branduolinio ginklo naudojimo priemonė dar žiūrėk – patvirtintas branduolinio ginklo… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • karus — karùs, ì adj. (4) 1. NdŽ galintis puikiai laipioti, įsikabinti, karstytis: Koks jis karùs – į melnyčios sparną įsikaria Sml. 2. NdŽ galintis prikibęs laikytis, limpantis, kimbantis. 3. [K], N, SD205,388 nukaręs, suglebęs, sudribęs. 4. NdŽ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pajėgus — pajėgùs, ì adj. (4) 1. fiziškai stiprus, tvirtas: A, tas bernas pajėgùs, negali sakyt! Alk. Kas pajėgùs, tam pagelbos nereik Mrj. Matai, koks jis pajėgus, jis kada užpykęs tai mus visus užmuš BsPIV69. 2. K galintis, sugebantis, įstengiantis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaisingas — vaisìngas, a adj. (1) K, à (3) Š 1. H, H176, SD22,95,464, R, R150,379, MŽ, MŽ198,510, Sut, P, N, J, M, Amb, L, LL105,147, ŠT66, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, ŽŪŽ152, Jnšk turintis ar vedantis daug vaisių: Vaisingas, vaisių nešąs SD236. Sodnas koks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Verschmutzung — tarša statusas Aprobuotas sritis vanduo apibrėžtis 1) Dėl žmogaus veiklos tiesioginis ar netiesioginis medžiagų ar energijos patekimas į vandenį, orą ar žemę, galintis padaryti žalingą poveikį žmonių sveikatai, vandens ar žemės ekosistemų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)